Technische Commissie

De TC is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van trainingen en het begeleiden van wedstrijden door een coach.

De TC is verantwoordelijk voor teamindelingen en het voorlichten van jeugd en ouders over alles wat met basketbal te maken heeft. Bij de uitvoering hiervan wordt gewerkt aan de hand van en vijfjaren plan, met voor ieder seizoen een specifiek jaarplan.

Trainers en coaches werken met goed voorbereide trainingen, ondersteund door website; ieder 2 maanden is er een TC-vergadering.

2 x per jaar wordt met de trainer en coach de algemene gang van zaken besproken; wensen en opmerkingen worden constructief besproken, rekening houdend met de lange termijn doelstelling van Blue Arrows. Een beoordeling gesprek is te zwaar , maar er liggen wel afspraken en verplichtingen.

Doelstelling is alle trainers en coaches binnen 2 jaar de vereiste vaardigheden en diploma's hebben om een kwalitatief basketbal product aan te bieden aan jeugd en senioren. Naast het sportieve is het belangrijk een goede verhouding te vinden tussen plezier en prestatie en het een bevorderen, zorgen voor een goed onderling contact. De TC zorgt voor handhaving van de gedragscode

 • Rob Coördinator TC
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Jan Trainerscursus
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Marcel Technisch beleid
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Maike Lid TC
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.