Toen de Blue Arrows in 1983 van start ging was het voor de oprichter van de vereniging en de leden van het eerste uur de bedoeling de sport te gaan uitoefenen met in principe een beperkt aantal leden op een bescheiden niveau. De periode tot 1985 kenmerkte zich door een langzaam groeien van zowel het ledenaantal als het spelniveau van de teams van de vereniging. Er was nauwelijks sprake van een recreantengroep, jonge leden konden niet adequaat worden opgevangen en damesbasketbal kwam, hoewel er wel vraag naar was, niet van de grond.

Door verschillende activiteiten van de vereniging waaronder een Nike-clinic en publicaties in de plaatselijke kranten, groeide de vereniging ineens naar zo’n 50 leden aan het eind van het seizoen 85/86. Het ten onder gaan van de vereniging FLUX (Doorn) leidde tot "overname" van een tweetal meisjesteams van die vereniging. Ook meldden zich steeds meer junioren en senioren zodat de vereniging op de grens van het seizoen 86/87 naar 87/88 ineens overging van 2 senioren teams en 1 kadetten team naar 2 meisjes teams, 2 junioren teams en 3 heren senioren teams. Daarnaast groeide de recreantengroep uit naar een stabiel aantal en vertoonde ook de aspirantengroep een verheugde groei.

Heden en toekomst
Begin 2018 heeft Blue Arrows 125 leden;  Een deel speelt wedstrijdstrijden en anderen maken deel uit van de vermaarde senioren recreanten basketbalgroep van 25-30 leden. Jonge spelers kunnen eerst in een oefengroep of een basketbalspeeltuin (realisatie medio 2017) kennismaken met ons spelletje. Vanaf 2010 proberen we jaarlijks op basisscholen clinics te geven. Ook in het seizoen 2017-2018 doen we dat.

Kinderen aan het sporten krijgen en houden is ons doel. Daar hoort ook een stapsgewijze ontwikkeling van Blue Arrows bij. Een grote stap daartoe is in 2015-2016 gezet. Enerzijds werd een nieuwe organisatiestructuur vastgesteld, maar belangrijker is dat een 30-tal leden en ouders zich beschikbaar stelden om binnen de nieuwe structuur een deeltaak op zich te nemen. Je koopt bij Blue Arrows geen product. De prijs van het lidmaatschaap is gebaseerd op een meer dan vrijwillige bijdrage (contributie in ‘natura’) aan onze club. Aan ons allen de taak er voor te zorgen dat je voelt dat je er iets voor terug krijgt. Dat kan omdat je als trainer ziet dat kinderen met plezier basketballen en zich ontwikkelen, als ouder omdat je kind zich ontwikkelt, enz, maar ook omdat er leuke contacten zijn, dat we een toffe club zijn.

Nog ambities? Natuurlijk step-by-step

  • april 2017: de nieuwe structuur werkt;
  • trainers en coaches beter faciliteren en opleiden;
  • Blue Arrows is herkenbaar als club; bijvoorbeeld enkele clubdagen organiseren tijdens wedstrijdsagen, mixtoernooi etc.;
  • Opzetten van een basketbal speeltuin