Blue Arrows heeft de contributie inning geautomatiseerd. De contributie wordt in twee keer geïnd, de eerste termijn eind augustus en de tweede termijn eind januari. Ook bij tussentijdse opzegging is het volledige contributiebedrag verschuldigd en zal dus in januari worden geïnd.
De data en bedragen worden van tevoren gemeld via email begin augustus en begin januari, zodat leden voorbereid zijn en kunnen zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat.

Alle afwijkingen van deze procedure kosten geld en hiervoor zal € 20 in rekening worden gebracht. Dit geldt dus ook voor stornering door onvoldoende saldo. Indien er achterstand in contributiebetaling ontstaat zal er aanmaning gestuurd worden. Per aanmaning wordt € 15 in rekening gebracht. Dit komt bovenop de € 20 bij afwijking van de incasso procedure en kan worden voorkomen door bij problemen direct contact op te nemen met de ledenadministratie (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of de penningmeester (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).