Blue Arrows maakt gebruik van automatische incasso. Daarom is het noodzakelijk dat ieder lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger een doorlopende machtiging voor de jaarlijkse contributie invult en ondertekent. U kunt het formulier als bijlage bij dit artikel vinden. 

Leden zijn verplicht mutaties in e-mailadressen, bankrekeningnummer en andere contactgegevens direct door te geven aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Het lidmaatschap kan pas ingaan als het formulier ingevuld en ondertekend is ontvangen door de ledenadministratie.

Indien er onduidelijkheden of problemen zijn dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of de penningmeester (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Vereniging Sponsor