Indien de contributie niet is voldaan zal de speler de toegang tot trainingen en wedstrijden per direct worden geweigerd. Er zal een aanmaning worden gestuurd en er wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. De speler is pas weer gerechtigd om te trainen en wedstrijden te spelen op het moment dat de contributie en de eventuele extra kosten zijn ontvangen. De ledenadministratie stuurt hiervan bericht aan het lid en aan de trainer/coach/teammanager.

Natuurlijk kan het lid in bijzondere gevallen altijd contact opnemen met de penningmeester (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.van Blue Arrows.

Vereniging Sponsor