Het jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Zie voor meer informatie. Het is pas mogelijk om lid te worden via het jeugdsportfonds na formele schriftelijke (per email) toestemming van de penningmeester.