Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar daarop. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar. Ook bij tussentijdse opzegging is het volledige lidmaatschapsgeld verschuldigd. Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Restitutie van het lidmaatschap is niet mogelijk.
Ieder jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd, tenzij er voor 1 mei schriftelijk via email is opgezegd aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en hiervan een bevestiging is ontvangen.