Je voorbereiden op een trainers en/of coach taak bij een Blue Arrows team. In verband met de verdeling van het werk willen we per team 2 trainers. Dat maakt het flexibeler, beter organiseerbaar en dus leuker. 

Meer informatie in de bijlage en/of bij Jan Koek en Elly van Steenderen.

Je traint en coacht (mede) een team.
In verband met de verdeling van het werk willen we per team 2 trainers. Dat maakt het flexibeler, beter organiseerbaar en dus leuker.

Meer informatie in de bijlage en/of bij Jan Koek, Elly van Steenderen, Hans Nieuwenhuijs

De teammanager zorgt voor het reilen zeilen rond het team en is de rechterhand van de trainer /coach. Levert een belangrijke bijdrage zodat sporten leuk en gezellig is. Observeert en stemt af. 

Meer informatie in de bijlage en/of bij Hans Nieuwenhuijs.

Coördineert binnen de Technische Commissie (TC) de technische processen binnen Blue Arrows, zodat de doelen zoals vermeld in het verenigingsplan worden gerealiseerd. Ieder jaar wordt gewerkt met een jaarplan. De TC bestaat uit 5 personen, zodat de taken verdeeld kunnen worden. De coördinator contactpersoon TC bij het bestuur.

Meer informatie in de bijlage en/of bij Elly van Steenderen.

Het jaarplan technische zaken (max. 2 A4-tjes) geeft aan wat, wanneer, hoe en door wie zaken worden uitgevoerd. Het jaarplan is gelijk aan een kalender jaar en wordt jaarlijks in november voor het nieuwe jaar vastgesteld. De wens is de 1e versie van dit plan medio november beschikbaar te hebben. Er voor zorgen dat er ook mee gewerkt wordt.

Meer informatie in de bijlage en/of bij Elly van Steenderen

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor het plannen en de informatie daarover, van te spelen wedstrijden. Leidraad is de planning van de basketbalbond. Op onderdelen is er hulp, zoals bijvoorbeeld het indelen van tafelaars en scheidsrechters en de controle verzending van sheets naar de bond.

Meer informatie in de bijlage en/of bij Elly van Steenderen

Sponsor Mixtoernooi