De wedstrijden worden door goed functionerende scheidsrechters gefloten. Daartoe is er een interne opleiding. Fluiten leer je in de praktijk. Alle wedstrijdspelende BA-leden vanaf 16 jaar moeten een scheidsrechters diploma hebben.

Meer informatie bij Elley van Steenderen.

De voorzitter geeft vorm aan, en bestuurt mede de basketbal vereniging Blue Arrows. De voorzitter stuurt en enthousiasmeert en heeft zelf geen inhoudelijke taken. Doelstelling is dat de vereniging functioneert als een sportieve en gezonde sportvereniging, waar ouders hun kinderen in een veilige omgeving kunnen laten sporten. Binnen het bestuur worden afspraken gemaakt over de externe vertegenwoordiging, bijvoorbeeld vergadering NBB en wie linking-pin is naar de verschillende commissies binnen de club.

Meerinformatie bij Edwin Boel.

De secretaris geeft vorm aan, en bestuurt mede de basketbal vereniging Blue Arrows. De secretaris ontvangt externe en interne gegevens, leidt dat door naar betrokkenen en brengt e.e.a. zo nodig in als agendapunt tijdens de bestuursvergaderingen. Binnen het bestuur worden afspraken gemaakt over de externe vertegenwoordiging, bijvoorbeeld vergadering NBB en wie linking-pin is naar de verschillende commissies. Het goed laten verlopen van bestuur- en ledenvergaderingen is een belangrijke rol, waarbij de secretaris actiepunten bijhoudt en notulen schrijft, en de jaarplanning in de gaten houdt.

Meer informatie bij Edwin Boel.

Er zijn 2 algemene bestuurleden. Het is jou taak het bestuur inhoudelijk te ondersteunen; Je bent de oren en ogen binnen de club. Werkt aan de ‘verbinding’ binnen alle onderdelen. Je houdt het bestuur scherp.

Meer informatie bij Edwin Boel.

Coördineert binnen de AC de werkzaamheden op basis van het AC-jaarplan. De AC bestaat uit totaal 4 leden. Taken en activiteiten van commissies worden ondersteund. Alle leden van de AC leveren hun bijdragen bij het zoeken naar vrijwilligers voor het uitvoeren van het jaarplan.

Meer i nformatie bij Karin Augustinus.

Alle (wedstrijd)spelers hebben een standaard Tenue / coaches hebben een shootingshirt. 

Meer informatie bij Ineke Hartman.
Bijlage(n)
Download this file (26 tenuebeheer.pdf)26 tenuebeheer.pdf

Manager vrijwilligers is (mede) de positieve aanjager van het vrijwilligersbeleid. Toont belangstelling stimuleert en waardeert in doen en laten de vrijwilligers. Beheert de lijst met vrijwilligers en zorgt (mede) voor aanvulling van de vrijwilligersgroep.

Meer informatie bij Edwin Boel.

Sponsor Mixtoernooi