Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
= BLUE ARROWS BASKETBALL =

Donderdag 15 november 2018 om 20.00 uur in Hoenderdaal
 

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen 31 mei 2018 (Marco, voorzitter)
 5. Financien (Henk, penningmeester)
  • Jaarcijfers 2017-2018
  • Kascontrole commissie
 6. Rondvraag
 7. Afsluiting
In de bijlage het machtigingsformulier. Overige stukken zijn vooraf op te vragen via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In geval er gestemd gaat worden, is het mogelijk om een ander lid  namens jou te laten stemmen. Hiervoor dient een schriftelijke machtiging ingediend te worden bij de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., voorafgaand aan de ALV. Een machtigingsformulier is als bijlage te vinden bij dit artikel.

Communicatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.