Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
= BLUE ARROWS BASKETBALL =

Woensdag 15 november 2017 om 20.00 uur in Hoenderdaal

AGENDA

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Notulen 22 juni 2017 (Marco, voorzitter)

 4. Financien (Henk, penningmeester)

  1. Jaarrekening 2016-2017

  2. Verslag kascommissie

  3. Begroting 2017-2018

 5. Commissies

  1. Activiteitencommissie

  2. Technische commissie

 6. Vrijwilligers en vacatures

 7. Rondvraag

 8. Afsluiting

C

In de bijlage de uitnodiging/agenda en machtigingsformulier. Overige stukken zijn vooraf op te vragen via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In geval er gestemd gaat worden, is het mogelijk om een ander lid  namens jou te laten stemmen. Hiervoor dient een schriftelijke machtiging ingediend te worden bij de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., voorafgaand aan de ALV. Een machtigingsformulier is als bijlage te vinden bij dit artikel.

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
= BLUE ARROWS BASKETBALL =

Donderdag 22 juni 2017 om 20.00 uur in Hoenderdaal

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen 24 oktober 2016 (Edwin, voorzitter)
 4. Financien (Renate, penningmeester)
  • Voorlopige jaarcijfers 2016-2017
  • Begroting 2017-2018
 5. Commissies
  • Activiteitencommissie
  • Technische commissie
  • Facilitaire groep
 6. Vrijwilligers en vacatures
 7. Bestuurswisseling
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting

In de bijlage de uitnodiging/agenda en machtigingsformulier. Overige stukken zijn vooraf op te vragen via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In geval er gestemd gaat worden, is het mogelijk om een ander lid  namens jou te laten stemmen. Hiervoor dient een schriftelijke machtiging ingediend te worden bij de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., voorafgaand aan de ALV. Een machtigingsformulier is als bijlage te vinden bij dit artikel.

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
= BLUE ARROWS BASKETBALL =

Maandag 24 oktober 2016 om 20.00 uur in Sandenburgzaal, Hoenderdaal

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen 6 juni 2016 (Edwin, voorzitter)
 4. Jaarcijfers 2015-2016 (Renate, penningmeester
  • Jaarcijfers 2015-2016
  • Kascontrole commissie
 5. Kaderwerving
  • Toelichting actie
  • Stand van zaken
 6. Commissies
  • Acitiviteitencommissie
  • Technische commissie
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting

 
In de bijlage de uitnodiging/agenda, machtigingsformulier en concept verslag vorige ALV. Overige stukken zijn vooraf op te vragen via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In geval er gestemd gaat worden, is het mogelijk om een ander lid  namens jou te laten stemmen. Hiervoor dient een schriftelijke machtiging ingediend te worden bij de secretaris, voorafgaand aan de ALV. Een machtigingsformulier is als bijlage te vinden bij dit artikel.

Sponsor Mixtoernooi