Blue Arrows Basketbal
p.a. Health Centre Hoenderdaal
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen

Kamer van koophandel: 40483058

IBAN/SEPA Nummer: NL93INGB0004329590
BIC Nummer: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK N.V

Blue Arrows heeft de contributie inning geautomatiseerd. De contributie wordt in twee keer geïnd, de eerste termijn eind augustus en de tweede termijn eind januari. Ook bij tussentijdse opzegging is het volledige contributiebedrag verschuldigd en zal dus in januari worden geïnd.
De data en bedragen worden van tevoren gemeld via email begin augustus en begin januari, zodat leden voorbereid zijn en kunnen zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat.

Alle afwijkingen van deze procedure kosten geld en hiervoor zal € 20 in rekening worden gebracht. Dit geldt dus ook voor stornering door onvoldoende saldo. Indien er achterstand in contributiebetaling ontstaat zal er aanmaning gestuurd worden. Per aanmaning wordt € 15 in rekening gebracht. Dit komt bovenop de € 20 bij afwijking van de incasso procedure en kan worden voorkomen door bij problemen direct contact op te nemen met de ledenadministratie (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of de penningmeester (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). 

Blue Arrows maakt gebruik van automatische incasso. Daarom is het noodzakelijk dat ieder lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger een doorlopende machtiging voor de jaarlijkse contributie invult en ondertekent. U kunt het formulier als bijlage bij dit artikel vinden. 

Leden zijn verplicht mutaties in e-mailadressen, bankrekeningnummer en andere contactgegevens direct door te geven aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Het lidmaatschap kan pas ingaan als het formulier ingevuld en ondertekend is ontvangen door de ledenadministratie.

Indien er onduidelijkheden of problemen zijn dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of de penningmeester (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Indien de contributie niet is voldaan zal de speler de toegang tot trainingen en wedstrijden per direct worden geweigerd. Er zal een aanmaning worden gestuurd en er wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. De speler is pas weer gerechtigd om te trainen en wedstrijden te spelen op het moment dat de contributie en de eventuele extra kosten zijn ontvangen. De ledenadministratie stuurt hiervan bericht aan het lid en aan de trainer/coach/teammanager.

Natuurlijk kan het lid in bijzondere gevallen altijd contact opnemen met de penningmeester (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.van Blue Arrows.

Het jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Zie voor meer informatie. Het is pas mogelijk om lid te worden via het jeugdsportfonds na formele schriftelijke (per email) toestemming van de penningmeester.