Graag willen wij een paar algemene punten onder de aandacht brengen:

  • Bij ons staat sportiviteit in woord en gedrag voorop. Dat betekent enerzijds een positief gedrag binnen de club tussen spelers, teamkader en ouders, en anderzijds naar bezoekende teams en de daarbij behorende ouders en scheidsrechters. Spreek elkaar aan als je ongewenst gedrag signaleert.
  • Ieder team heeft spelregels waar we ons houden; dat schept duidelijkheid en geeft structuur. Denk daarbij aan het op tijd komen bij trainingen, het tijdig afmelden etc.
  • Van ieder lid en of ouder verwachten wij een bijdrage aan het reilen zeilen van de club. Op dit moment maken ruim 30 vrijwilligers het mogelijk dat wij basketballen. We begrijpen dat niet iedereen evenveel tijd of flexibiliteit heeft, maar we rekenen erop dat iedereen een steentje bijdraagt. Je krijgt er veel gezelligheid en voldoening voor terug. Met 2 uur per maand kan je ons al helpen.
Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar daarop. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar. Ook bij tussentijdse opzegging is het volledige lidmaatschapsgeld verschuldigd. Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Restitutie van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Ieder jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd, tenzij er voor 1 mei schriftelijk via email is opgezegd aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en hiervan een bevestiging is ontvangen.