Met een klein groepje willen we aan de slag gaan om een PR plan te maken. We gaan zowel aan de slag met het uiterlijk van onze flyers, Pr materiaal en communicatie met de pers. Maar ook door het organiseren van open middagen; waarbij we ons meer gaan richten op Doorn zorgen we ervoor dat Bleu Arrows zichtbaar wordt ook v oor mensen die niet weten dat er een coole basketbalclub bestaat in Driebergen.
We zoeken hiervoor mensen die willen helpen met de website, die het leuk vinden om met regelmaat persberichtjes en/ of foto’s te maken of die flyers/ posters willen ontwerpen. Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die zich willen inzetten bij het organiseren van open middagen voor de jeugd in de krokus en in de mei vakantie.
Wil jij een bijdrage leveren aan een van deze activiteiten; neem dan contact op met de ac.
Ook voor meer informatie kun je terecht bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Met een kleine groep is voortgeborduurd op het in de steigers project van 2013. Er is veel vooruitgang geboekt, Maar dit is het moment waarop we het fundament verder moeten uitbouwen en daar hebben we jullie allemaal bij nodig. Voor PR, ledenwerving en kwaliteit We kunnen niet alles tegelijk, daarom zijn er keuzes gemaakt en als speerpunten voor het komende jaar leggen we de focus op; zichtbaarheid, ledenwerving (jeugd) en interne coaching.