Blue Arrows is een vereniging die de afgelopen jaren flink is gegroeid naar zo’n 150 leden. De groei zit hem met name in de jeugd, maar ook de recreantengroep is fors toegenomen. Mede door deze groei is Blue Arrows toe aan een stabiele en heldere verenigingsstructuur die past bij de leden van de club.
Om hier een juiste invulling aan te kunnen geven is het van belang dat de leden zich betrokken gaan voelen bij de club. Leden moeten het gevoel krijgen dat Blue Arrows van ons allemaal is en we allemaal ons steentje bijdragen. Om dit voor elkaar te krijgen is er voor gekozen om enkele brainstormsessies te houden waarin de leden zelf antwoord gaven op vragen als:
- Wie willen we zijn?
- Waar staan we nu?
- Waar willen we naar toe?
Hieronder een greep uit alle termen die naar voren zijn gekomen tijdens de brainstormsessies: